routebouwenOp woensdag 12 juli 2017 om 16:00 uur vindt de opening plaats van drie Mountainbike Route (MTB-routes) in de gemeentes Opsterland-Smallingerland, het wandelknooppuntennetwerk Beetsterzwaag e.o. en de Beeldenroute van Landgoed Olterterp. Aan de eerste twee routes is door vrijwilligers jaren gewerkt - in nauw overleg met de landgoedeigenaren, de gemeenten Opsterland en Smallingerland, de provincie Fryslân en de Bosgroep.

Grote inzet vrijwilligers
De totstandkoming van de routes is te danken aan de steun en nauwe samenwerking van een groot aantal partijen. Maar vooral aan de enorme inzet van vrijwilligers. De afgelopen jaren hebben in totaal meer dan 200 vrijwilligers aan de realisatie van de routes gewerkt. De opening is dus allereerst een dankbetuiging aan hun inzet en volharding. 

Een andere belangrijke partij aan wie dank verschuldigd is, zijn de eigenaren van de landgoederen. Zonder hun toestemming waren de routes niet mogelijk geweest.

Infozuil
Informatie over de verschillende routes is straks te vinden op een mooie informatiezuil bij ‘toeristisch overstappunt Olterterp’. De opening van de routes – in de vorm van het onthullen van de infozuil – zal worden voltrokken door Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland.

Over de Mountainbike Route Opsterland-Smallingerland
Omdat steeds meer mensen de laatste jaren interesse krijgen voor het mountainbiken, is het idee ontstaan om ook in Opsterland en Smallingerland een MTB-route te ontwikkelen. Na jaren werk ligt er nu het resultaat. De MTB-route, met een eenvoudige moeilijkheidsgraad, is onder te verdelen in drie gekoppelde routes: blauw, groen en rood.

MTbroute Smallingerland - Blauw 18 kilometer. 
De veldroute, die start vanaf de Sportlaan in Drachten, gaat over mooie dijken, langs water en door kleine bosjes. “Nooit geweten dat je langs de Smalle Ee en Boornbergum zo mooi kunt mountainbiken” was het commentaar van een MTB-er. Halverwege de blauwe route is een combinatie mogelijk met de groene route (in totaal 50 kilometer).

MTBroute Beetsterzwaag - Groen 35 kilometer
Het Witte Huis in Olterterp is het startpunt van deze route, die gaat door de prachtige landgoederen die de Friese adel en patriciërsfamilies ons hebben nagelaten. De route voert langs oude lanen, open velden en het Koningsdiep of Alddjip. Deze technische en verrassende route maakt het soms lastig om snel te fietsen en enige stuurmanskunst is vereist.

MTBroute Opsterland - Rood 24 kilometer. 
Deze route start bij Sportcentrum Kortezwaag. Het is een open route, deels verhard, met een aantal verrassende elementen die de moeite waard zijn. De MTB-er passeert velden en wegen en een aantal bosschages waarin prachtige singletracks zijn aangelegd. Via de Bosroute in Beetsterzwaag komt hij / zij weer bij het startpunt.

Gratis MTB Magazine 

imbfreemagazine

Facebook 

Twitter 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fcloc9 #eef12140 #200714072153