De provincie Noord-Holland heeft met een beslissing op bezwaar groen licht gegeven voor het aanpassen van de mountainbike route.

staatsbosbeheerHet nieuwe traject is onderzocht om te beoordelen of het mountainbiken de natuur mogelijk beschadigt. Bij de aanleg worden er maatregelen genomen zodat de route niet uitslijt en de route niet buiten zijn sporen gaat lopen. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd. De route in het westelijke open duingebied wordt weggehaald waardoor de kwetsbare natuur hier meer rust én ruimte krijgt.

De provincie sluit met deze beslissing op bezwaar aan bij de uitspraak van de Raad van State op 30 maart 2016 over de uitgegeven Natuurbeschermingswet-vergunning. Uit het oordeel kwam naar voren dat bij de aanpassing van de route, er zorgvuldig wordt omgegaan met de natuurwaarden in het duingebied. Op twee onderdelen werd om een aanvullende onderbouwing gevraagd. Staatsbosbeheer heeft begin januari deze aanvullende onderbouwing gegeven die bestaat uit een nauwkeurigere kaart van de beoogde route en een uitgebreide ecologische toets (passende beoordeling) van de effecten die de route heeft op de natuur. Deze toets is opgesteld door twee onafhankelijke ecologische adviesbureaus.

Ecologische beoordeling
Volgens het ecologisch advies leidt de verplaatsing van de route naar het oostelijk deel van de duinen niet tot achteruitgang van de Natura2000-habitattypen. Ook oordeelde het adviesbureau dat de broedvogels in het bos relatief weinig gevoelig zijn voor verstoring door de MTB-route. Dit blijkt uit de grote dichtheid aan broedvogels direct langs de bestaande route. Het verwijderen van de route uit het westen van de duinen zorgt er voor dat het daar rustiger wordt. Dit komt ten gunste aan de meer verstoringsgevoelige broedvogels van het open duin zoals de graspieper en roodborsttapuit. Mocht u geïnteresseerd zijn in de passende beoordeling? U vind hem hier: Ecologische beoordeling mountainbikeroute Schoorl

Verbetering in route
Het aanleveren van de nauwkeurigere kaart, samen met de passende beoordeling gaf ruimte om de route op enkele plekken te verbeteren. Zo zijn er een aantal knelpunten die naar voren kwamen uit gesprekken met o.a. ruiters en bewoners aangepast. Daardoor is de route nog veiliger en geeft deze meer ruimte aan andere recreanten. Mocht u geïnteresseerd zijn in de route? U vind hem hier: Route informatie aanpassingen MTB Schoorlse Duinen

Vervolgtraject
Met deze beslissing op bezwaar kunnen de vervolgstappen worden ingezet. Dit betekent het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de aanleg van de route bij de gemeente Bergen en het aanvragen van een ontheffing op basis van de Wet Natuurbeheer (voorheen Flora & Faunawet) voor de gebruiksfase. Zodra dit proces is doorlopen, zal de aanleg van de nieuwe route worden hervat.
Bron: Boswachters Blog

Gratis MTB Magazine 

imbfreemagazine

Facebook 

Twitter 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fcloc9 #eef12140 #200714072153