Natuurmonumenten wil de regie over haar natuurgebieden steeds meer aan de achterban overlaten.

'We willen meer verantwoordelijkheid bij onze leden leggen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat mountainbikers vaker zelf hun routes onderhouden', vertelde algemeen directeur Natuurmonumenten Marc van den Tweel maandag in Dit is de Dag.

Belang
Leden hebben er zelf vaak ook een belang bij, licht Van den Tweel toe. 'Denk aan het Naardermeer. Dat zou eerst ook een vuilstortplaats worden tot omwonenden in beweging kwamen en het niet lieten gebeuren. Dat is typisch voor Natuurmonumenten. 'We willen mensen mobiliseren zodat ze zelf met oplossingen voor problemen komen'.

Parkeergeld

De achterban vindt het terecht dat niet-leden ook bijdragen aan parkeergelegenheid bij bossen. Nu betalen enkele leden nog voor het onderhoud van die plekken. Daarom gaat Natuurmonumenten experimenteren met betaalde parkeerplakken bij enkele natuurgebieden. 'Dat is geen bezuinigingsmaatregelen, maar zo houden we meer geld over voor natuuronderhoud', aldus Van den Tweel.

De acht vrijwilligers die elke donderdagmorgen onderhoud plegen aan de 60 km lange Haaksbergse mountainbikeroute roepen de hulp in van plaatsgenoten die met regelmaat gebruikmaken van de route.

imbabuildHet is de bedoeling om zaterdag 13 december in één massale actie de vaste mountainbikeroute door het buitengebied te ontdoen van blad en dennennaalden.

Hennie Scholten is namens HTFC coördinator van het onderhoud. “Gebruikers van de route laten ons vaak weten veel waardering voor ons werk te hebben. De route ligt er volgens hen over het algemeen best goed bij. Veel gehoorde opmerking “Ik wil best wel eens wat bijdragen als dat nodig is.” Nu die gelegenheid is er op 13 december. Als voldoende mensen een uurtje helpen willen met harken is het die zaterdagmorgen zo gepiept en kunnen wij ons blijven bezighouden met structurele aanpassingen van de route. “

Volgens Scholten is het belangrijk de bladlaag die hier en daar op de singletracks ligt (en vaak intussen al vastgereden is) te verwijderen. “Die laag houdt water vast, zorgt er voor dat het water niet de grond in trekt. Door de druk van de banden ontstaat dan moddervorming. Je ziet dan dat zulke plekken zich ook steeds verder uitbreiden, want de route wordt druk bereden. Daarom harken we na de herfst die delen van de route waar veel blad op ligt schoon. Om het onderhoud binnen de perken te houden.

Haaksbergse mountainbikers die een handje willen helpen (al is het maar een uurtje) kunnen zich opgeven per e-mail of telefonisch bij Alexander Fianke. Een hark meebrengen is voldoende, de HTFC regelt de koffie! Er wordt zaterdagmorgen 13 december
Bron: MTB Haaksbergen

Gratis MTB Magazine 

imbfreemagazine

Facebook 

Twitter 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fcloc9 #eef12140 #200714072153