Opnieuw hebben we een nieuwe MTBroute online op MTBroutes.nl.

mtbtekennieuwerouteHet gaat om de 27,7 kilometer lange route Havelte(Oost) (Drenthe). Je kunt ook de verkorte route kiezen, die is 19 kilometer.

De route ligt in de omgeving van Havelte en voert over terreinen van o.a. Defensie, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Havelte, ook wel "De parel van Drenthe" genoemd, ligt te midden van uitgestrekt bossen, heidevelden, zandverstuivingen en weidegebieden.

Meer info over deze route? Klik Hier!

Wil je de route beoordelen? Klik dan HIER!

Een korte update van de Nederlandse trails. Wat kun je de komende periode verwachten en welke nieuwe MTB-routes zijn een bezoekje waard?

Wageningen
Verscholen in het bos aan de rand van Wageningen ligt het Wild Dukes Bike Park. Dit bikepark bestaat uit vier onderdelen: north shore, pumptrack, dirt jumps en een cross country trail. De north shore slingert zo’n 500 meter door het bos en bestaat uit een aaneenschakeling van technische houten hindernissen, waaronder skinnies, jumps, wipwap, drop offs, hop ons en kuipbochten. In februari wordt er hard gewerkt om de routes weer in goede staat te krijgen. Door de invallende dooi zijn verschillende lijnen kapot gereden en is er de laatste tijd veel afval blijven slingeren in het park. Daarnaast zijn er plannen voor een wallride en wordt er gewerkt aan een verbinding tussen twee lijnen.
Wil je een dag mee klussen? Check dan de Facebookpagina.

Ede
In Ede is men druk bezig met de laatste toezeggingen van landeigenaren voor een nieuwe mountainbikeroute. Het is daarom wachten op details. Wat we wel kunnen vertellen is dat de MTB route Ede uit 3 lussen gaat bestaan. Een lus bij Ede, bij Lunteren en bij Otterlo. De routes zijn geschakeld en er komen doorsteken. Hiermee wordt de route dynamisch en kan je zelf bepalen welk gedeelte je van de route wilt rijden. Bij Ede komt er ook nog een extra lusje. Deze lus is geschikt voor kinderen omdat de lus qua kilometers kort gehouden wordt. Zonder vrijwilligers is er natuurlijk geen route en kun jij niet biken. Woon je in de buurt en wil je helpen met de bouw en onderhoud van deze route? Meld je dan aan via Facebook.

Join de trailcrew: geef via een PB op Facebook je naam en e-mail door en laat weten op welke lus(sen) je wilt helpen.

Vrachelse Heide
Deze maand is de MTB-route Vrachelen officieel in gebruik genomen. De route telt (inclusief verbindingsstuk met Cadettenkamp) 15 km. De Vrachelse Heide is de jongste telg van een mountainbike netwerk rondom Oosterhout. Met deze aanvulling kun je de routes Dorst, Cadettenkamp en Vrachelen combineren tot een route van 32 km. De realisatie van de uitbreiding is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Oosterhout en medewerking van defensie, Rijksvastgoedbedrijf, Brabant Water en Wielerpromotie Oosterhout.

Volg de Facebookpagina van MTB Tracks O’hout voor de laatste updates rondom de routes.

Parkstad routes
Vanuit het project MOZL (Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg) krijgen drie projecten in 2017 een financiële bijdrage. Één van die projecten zijn de Parkstad routes rondom Landgraaf. Diverse secties krijgen dit jaar een upgrade. Een aantal verbeteringen worden opgenomen in het NK MTB dat in juli plaatsvindt in Landgraaf.

MTB-club Discovery brengt je via deze Facebookpagina op de hoogte van het laatste nieuws rondom de Parkstad routes.

Hardenberg
Een groep enthousiaste vrijwilligers zijn de laatste weken op zaterdag bezig om de MTB-route Hardenberg te verbeteren en zelfs op diverse stukken uit te breiden. Twee jaar geleden werd de toen nog saaie route nieuw leven ingeblazen. Na overleg met andere gebruikers van het bos en Staatsbosbeheer hebben de routes een flinke upgrade gehad. Momenteel wordt hard gewerkt aan de laatste trajecten zodat je in het voorjaar kunt genieten van verse singletracks.

Beesterzwaag
Na 10 jaar overleg is vorig jaar zomer de MTB-route van Beesterzwaag/Drachten geopend. De bouwers zitten echter niet stil. Omdat op de route tussen de Wilgen en Boombergum vaak gekruist werd door ruiters komt er een houten afzetting om de groepen te scheiden. Op deze manier kunnen zowel mountainbikers als ruiters veilig van hun sport genieten. Daarnaast bouwen de vrijwilligers een houten brug op het parcours om dit deel van de route speelser en uitdagender te maken.

MTB Twiske
Vanuit de vereniging MTB-Twiske bestaat de wens voor een nieuwe uitdagende trainingsmogelijkheid, met name voor de jeugd die een steeds hoger niveau qua techniektrainingen aan kunnen. Zo ontstond de wens voor een rockgarden op de zanddijk. Inmiddels is de kogel door de kerk. De toestemming en benodigde financiën zijn binnen en de voorbereidingen voor de aanleg zijn gestart. De rockgarden moet twee krappe bochten krijgen zodat de snelheid niet te hoog wordt. De helling wordt namelijk rond de 10-15%. Een flinke uitdaging om boven en – heelhuids – beneden te komen. Niet zo technisch? Geen paniek. De rockgarden komt buiten de route te liggen zodat je deze links kunt laten liggen.

Zeist
Vorige maand werd een nieuwe singletrack van 1.800 meter aan de toch al mooie MTB-route van Zeist toegevoegd. De ingebruikname van dit stuk was echter iets te voorbarig. De track heeft de afgelopen weken veel te leiden gehad van afwisselen vorst en dooi en is daardoor een tijdje dicht geweest. De afgelopen week is er hard gewerkt om de track weer begaanbaar te krijgen. Op een aantal delen is zand aangebracht (kan dus nog mul zijn) en zijn sporen verwijdert. Spaar de route bij slecht weer zodat deze toevoeging niet binnen de kortste keren weer in een modderbak veranderd.
Bron: Fietssport.nl

PUTTEN Het mogelijk in zone's opdelen van de recreatiedruk mag niet leiden tot het inperken van recreatie.

imbaoverlegDat schrijft het Puttense college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van het ontwerp beheerplan Natura2000 Veluwe aan het Gelders college van gedeputeerde staten (GS).

In het ontwerpplan stellen GS dat het in stand houden van de natuurwaarden op de Veluwe onder meer wordt bedreigd door verstoring als gevolg van recreatieve activiteiten. Om deze reden willen GS komen tot het opstellen van een recreatiezoneringsplan voor 2021. Dat baart het Puttense college zorgen. Toerisme en recreatie zijn voor Putten een belangrijke sector. Niet alleen omdat hiermee veel werkgelegenheid is gemoeid maar ook omdat het belang is dat de toerist naar Putten blijft komen om het huidige voorzieningenniveau op peil te houden.

Kwaliteitsimpuls 
Gewezen wordt op het feit dat in het kader van Vitale Vakantieparken door meerdere gemeenten wordt gewerkt aan een kwaliteitsimpuls voor de recreatiesector. Putten zelf wil meer ruimte bieden aan kwaliteitsverbetering en innovatie van de verblijfsrecreatie en waar mogelijk uitbreiding van dagrecreatie. Putten wil dan ook nauw betrokken blijven bij de verdere invulling van het zoneringsplan.

MTBroutes 
Ook is er kritiek op de wijze waarop door GS wordt omgegaan met de komst van nieuwe MTB-routes. Het beschikken over aantrekkelijke routes wordt door het Puttense college als essentieel gezien voor een toegankelijke vorm van vermaak voor de recreant. Om de bestaande fietsroutes van een impuls te voorzien wordt in regionaal verband gewerkt aan plannen voor nieuwe mtb-routes in de gemeente. Putten vindt dat dergelijke recreatieve activiteiten goed zijn te combineren met de aanwezige natuurwaarden op de Veluwe.

Om deze reden wordt het instellen van een vergunningplicht voor nieuwe atb-routes dan ook gezien door het Puttense college als een onnodige belemmering. Volgens Putten kan veel beter worden aangegeven op welke locatie een vergunningplicht noodzakelijk en passend is.
Bron: De Puttenaar

Nee! Ho! Wacht….rustig… leg je tuingereedschap maar weer even terug op de plek waar je het vandaan haalde en lees eerst even verder.

imbaoverlegJa, je mag gaan graven, maar daar moet je nog even mee wachten totdat het samenwerkingsverband MTB Zuid Veluwe helemaal rond is met alle betrokken partijen.

Zuid Veluwe krijgt 3+1 lussen: vignet-loos!
Men is drukdoende om aan de zuidkant van de Veluwe een aantal nieuwe mountainbikeroutes te realiseren. Deze zullen bestaan uit 3 lussen die onderling geschakeld zullen worden zodat jezelf combinaties kunt verzinnen. Nabij Ede komt er ook een compacte lus, die door de beperkte lengte ook zeer geschikt zal zijn voor kinderen.

De plannen zijn in afrondende fase, maar voordat de tracés definitief vastgelegd kunnen worden, moeten er nog een en ander afgestemd worden met enkele terrein eigenaren.

Op de Facebookpagina van MTB Zuid Veluwe lezen we daarnaast ook dat de routes géén vignetplicht zullen krijgen, zoals we die kennen van de routes van Natuurmonumenten en de routes op de Utrechtse Heuvelrug.

Aanleg en onderhoud door onszelf
‘Men is drukdoende’, maar wie zijn ‘men’ dan? Simpelweg iedereen die mee wil helpen! Momenteel is een klein leger vrijwilligers al verenigd onder de ‘MTB Zuid Veluwe’ vlag en zij zoeken aanwas voor de aanleg én onderhoud van de nieuwe routes. Ze roepen nu via hun Facebookpagina op om je aan te melden als vrijwilliger.
Woon je dus in de buurt en kun je stelselmatig meehelpen: meld je aan. Het is niet alleen inspannend en goed voor je core-stability, het is óók goed voor je karma (écht!) en bovendien nog gezellig ook, weten we uit eigen ervaring.
Bron: Velozine.nl

Gratis MTB Magazine 

imbfreemagazine

Facebook 

Twitter 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fcloc9 #eef12140 #200714072153