Na 2,5 maand bikkelen door o.a. 80 vrijwilligers hebben we vandaag de vernieuwde route Austerlitz kunnen openstellen.

imbabouwenWij zijn enorm blij dat we van Staatsbosbeheer en Stichting Het Utrechts Landschap de gelegenheid kregen om de oude verwaarloosde route Austerlitz op te knappen en aan te sluiten op de bestaande route Zeist. Het resultaat is een 15,3 kilometer lange route met zowaar 50 hoogtemeters.

Het Noordelijk deel van de route bestaat voor deels uit de bestaande rechte paden en deels uit alternatieve singletracks. Deze singletracks zijn vooral aangelegd bij de paden die helemaal uitgesleten waren. Het resultaat is een mooie afwisselende route. Het Zuidelijke deel valt deels samen met de route Zeist heeft een extra compleet nieuwe lus aan de oostkant van Austerlitz.

Mocht het heel erg regenen de eerste tijd dan is het fijn als je de route nog even vermijdt zodat deze eerst nog in kan klinken. Aangezien veel tracks er pas net in liggen hou er rekening mee dat ze op sommige plaatsen nog zacht/mul zijn en soms ook nog glad. Blijf daarom altijd alert met fietsen. 
Bron: Facebook MTB Utrechtse Heuvelrug

De motie werd donderdag gesteund door de gemeenteraad. Rustebiel: ‘Het plan dat ze maakten is vandaag besproken in de raadscommissie. Ze kunnen gaan bouwen!’

imbaoverlegDe media-aandacht naar aanleiding van de motie zorgde voor enthousiaste reacties uit de stad. Daarop besloot Rustebiel de geïnteresseerden bijeen te roepen. ‘De energie spatte er meteen vanaf. Ik ben onder de indruk over hoeveel mensen nu al betrokken zijn. Ook ben ik er trots op, dat de gemeente het initiatief zo snel heeft omarmd en verder heeft geholpen.’

Klimmetjes
Vanuit de initiatiefgroep zijn Han Settels en Rutger Kussendrager, beiden fervente MTB-ers, het plan gaan leidden.
Kussendrager: ‘We hopen dat we een route kunnen realiseren voor jong en oud. De westkant van de stad leent zich daar uitstekend voor, onder meer vanwege de vele klimmetjes die te maken zijn op het SuikerUnie-terrein en de directe omgeving.’

Noordenveld
Aanleiding voor de motie van Tom was dat Noordenveld al bezig is met het bouwen van routes.
Han Settels: ‘We willen bij het transferium aansluiten op de routes van buurgemeente Noordenveld. We denken aan zo’n 15 kilometer parcours in Groningen, van waaruit je vervolgens via Peize, Roden en nog helemaal tot aan Veenhuizen kunt mtb-en.’

Kinderroute
Mountainbiken is een snelgroeiende sport. Er zijn zo’n 700.000 beoefenaars, maar de dichtstbijzijnde route vanaf Groningen is in Zuidlaren.
Settels: ‘We gaan echt in een behoefte voorzien. En naast de lange route willen we ook een korte track bouwen speciaal voor kinderen, omdat het een hartstikke gezonde en aantrekkelijke sport is.’

Draagvlak
Naast de twee projectleiders hebben zich zo’n 20 tot 25 andere MTB-ers, maar ook bedrijven en kennisinstellingen aangesloten.
Rutger: ‘Dat moet ook, want we hebben breed draagvlak nodig. Niet alleen voor extra financiën, maar ook vrijwilligers voor het bouwen en onderhouden van de route. We gaan nu eerst in gesprek met de terreineigenaren om de precieze route te kiezen. Dat hangt onder meer af van andere recreatievormen en ecologie.’

Buitensport
Volgens Rustebiel past de route uitstekend in de ambitie van D66-wethouder Paul de Rook om Groningen geschikt te maken voor sport in de openbare ruimte.
‘In Groningen sporten zo’n 90.000 mensen in de openbare ruimte. Het is heel goed dat de gemeente nu niet alleen een sterk programma voor verenigingsporten heeft, maar ook aan deze doelgroep denkt.’
Bron: Groningen Nieuws.nl

Sportief fietsen is populair. Vol enthousiasme kopen steeds meer mensen een racefiets of mountainbike, maar ontdekken dan al snel dat remmen, schakelen en in balans blijven op zo'n fiets wel wat anders is dan fietsen op een gewone fiets.

fietssportOm te voorkomen dat je enthousiasme wegebt en je fiets werkeloos in de schuur komt te staan, kun je deelnemen aan Start2Bike. Een laagdrempelig trainingsprogramma waarbij je in vier trainingen meer controle over je fiets krijgt. Dit voorjaar start wielersportbond NTFU weer met Start2Bike, een trainingsprogramma waarbij startende fietsers onder begeleiding van een ervaren trainer werken aan hun basistechniek op de racefiets of mountainbike. In vier lessen van ongeveer drie uur leer je meer over remmen, schakelen, in een groep rijden, klimmen, dalen en bochtentechniek. Ook voor wielrenners en mountainbikers die al enkele jaren op de fiets zitten, maar nog niet eerder een training volgden, is Start2Bike geschikt.

Tevreden deelnemers
Sinds 2011 heeft Start2Bike al 10.000 sportieve fietsers op weg geholpen en voor vrijwel alle deelnemers (98%) naar volle tevredenheid. Met name de waardering voor de ervaren NTFU-trainers springt eruit in de jaarlijkse evaluatie: “Supercompliment voor onze trainers. We hebben erg veel van hen geleerd en het plezier straalde er af. Zeker aan te bevelen. Zeer toegankelijke cursus, veel tips gekregen. Ben onder de indruk van de kennis en het enthousiasme van de trainers.” Deelnemers beoordeelden de trainingen met een hoog gemiddeld rapportcijfer, een 8,6.

Inschrijven

Bijna 80 startlocaties in Nederland bieden de komende maanden de Start2Bike-trainingen aan voor racefiets en/of mountainbike. Op www.start2bike.nl zijn alle startlocaties te vinden en kun je je inschrijven.
Bron Fietsport Magazine

De provincie Noord-Holland heeft met een beslissing op bezwaar groen licht gegeven voor het aanpassen van de mountainbike route.

staatsbosbeheerHet nieuwe traject is onderzocht om te beoordelen of het mountainbiken de natuur mogelijk beschadigt. Bij de aanleg worden er maatregelen genomen zodat de route niet uitslijt en de route niet buiten zijn sporen gaat lopen. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd. De route in het westelijke open duingebied wordt weggehaald waardoor de kwetsbare natuur hier meer rust én ruimte krijgt.

De provincie sluit met deze beslissing op bezwaar aan bij de uitspraak van de Raad van State op 30 maart 2016 over de uitgegeven Natuurbeschermingswet-vergunning. Uit het oordeel kwam naar voren dat bij de aanpassing van de route, er zorgvuldig wordt omgegaan met de natuurwaarden in het duingebied. Op twee onderdelen werd om een aanvullende onderbouwing gevraagd. Staatsbosbeheer heeft begin januari deze aanvullende onderbouwing gegeven die bestaat uit een nauwkeurigere kaart van de beoogde route en een uitgebreide ecologische toets (passende beoordeling) van de effecten die de route heeft op de natuur. Deze toets is opgesteld door twee onafhankelijke ecologische adviesbureaus.

Ecologische beoordeling
Volgens het ecologisch advies leidt de verplaatsing van de route naar het oostelijk deel van de duinen niet tot achteruitgang van de Natura2000-habitattypen. Ook oordeelde het adviesbureau dat de broedvogels in het bos relatief weinig gevoelig zijn voor verstoring door de MTB-route. Dit blijkt uit de grote dichtheid aan broedvogels direct langs de bestaande route. Het verwijderen van de route uit het westen van de duinen zorgt er voor dat het daar rustiger wordt. Dit komt ten gunste aan de meer verstoringsgevoelige broedvogels van het open duin zoals de graspieper en roodborsttapuit. Mocht u geïnteresseerd zijn in de passende beoordeling? U vind hem hier: Ecologische beoordeling mountainbikeroute Schoorl

Verbetering in route
Het aanleveren van de nauwkeurigere kaart, samen met de passende beoordeling gaf ruimte om de route op enkele plekken te verbeteren. Zo zijn er een aantal knelpunten die naar voren kwamen uit gesprekken met o.a. ruiters en bewoners aangepast. Daardoor is de route nog veiliger en geeft deze meer ruimte aan andere recreanten. Mocht u geïnteresseerd zijn in de route? U vind hem hier: Route informatie aanpassingen MTB Schoorlse Duinen

Vervolgtraject
Met deze beslissing op bezwaar kunnen de vervolgstappen worden ingezet. Dit betekent het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de aanleg van de route bij de gemeente Bergen en het aanvragen van een ontheffing op basis van de Wet Natuurbeheer (voorheen Flora & Faunawet) voor de gebruiksfase. Zodra dit proces is doorlopen, zal de aanleg van de nieuwe route worden hervat.
Bron: Boswachters Blog

Gratis MTB Magazine 

imbfreemagazine

Facebook 

Twitter 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fcloc9 #eef12140 #200714072153