In week 5 (30 januari tot 5 februari) zullen er snoeiwerkzaamheden plaastvinden op de MTBroute in Rozenburg.

Onder de route bevindt zich een een olieleiding welke in april verplaatst gaat worden. In verband met de voorbereidingen voor deze werkzaamheden zullen er snoeiwerkzaamheden plaatsvinden.

Tijdens deze werkzaamheden is de veiligheid belangrijk, vandaar dat we besloten hebben om de route kort te sluiten. Tevens zal er tijdens deze afsluiting een omleidingslus aangelegd worden zodat de route berijdbaar blijft tijdens de grotere werkzaamheden in april. 

PUTTEN - De vergunningplicht voor nieuwe mountainbike-routes die de provincie Gelderland wil invoeren voor Natura 2000 gebied, ziet de gemeente Putten liever geschrapt uit het beheerplan voor dit natuurgebied op de Veluwe.

imbaoverlegDat laten burgemeester en wethouders weten in een zienswijze aan Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie.
Het college benadrukt het belang van recreatie in de gemeente Putten. "Als gastvrije regio wil de gemeente ruimte bieden aan kwaliteitsverbeteringen en innovatie van verblijfsrecreatie en waar mogelijk uitbreiding van dagrecreatie."

Vermaak
Aantrekkelijke MTB-routes zijn volgens de gemeente 'een toegankelijke vorm van vermaak voor de recreant'. Daarom worden in regioverband plannen gemaakt voor nieuwe routes. "Naar ons inzicht zijn dergelijke recreatieve activiteiten goed te combineren met aanwezige natuurwaarden op de Veluwe." De vergunningplicht die de provincie voor nieuwe MTB-routes wil invoeren ziet het college als een 'onnodig grote belemmering'.

Recreatiedruk
In het beheerplan van de provincie wordt eveneens gesproken over een 'recreatiezoneringsplan'. Hiermee willen Gedeputeerde Staten enerzijds de doelen van Natura 2000 behalen en anderzijds de ruimte bieden aan recreatie. Bij het opstellen van het plan wordt gekeken waar de recreatiedruk moet worden bijgestuurd. De gemeente Putten laat weten er van uit te gaan dat de recreatiedruk anders wordt verdeeld en niet wordt ingeperkt.

Volgens het college zou bij het opstellen van het recreatiezoneringsplan afgewogen kunnen worden waar en wanneer een vergunningplicht voor een nieuwe route voor moutainbikers 'noodzakelijk en passend' is.
Bron: De Stentor

OLDENZAAL - Mountainbikevereniging Het Twentse Ros en de Oldenzaalse Wieler Club hebben donderdag weer groot onderhoud gepleegd aan de MTB-routes op het Hulsbeek.

In september kreeg de vereniging al groen licht van de Regio Twente om de baan op te knappen en te verfraaien met nieuwe hindernissen.
De bestaande route is inmiddels opgeknapt, maar er was donderdag nog voldoende te doen.

Zo werden nieuwe technische oefeningen aangelegd met zowel natuurlijke als kunstmatige obstakels. De volgende onderhoudsdag is gepland voor zaterdag 22 januari.
Bron: Twente FM

Nummer 45 van het GRATIS FREE online Bike magazine IMB staat online.

IMBMagazineIMB, het International Bike Magazine, is een GRATIS Online MTB tijdschrift. Het tijdschrift leest lekker en is inhoudelijk erg sterk en uitgebreidt.

Op de site van de makers staat het volgende te lezen: 
"It’s a packed edition with plenty to keep you entertained when you aren’t out riding your bike! Inside Steve Shannon heads to the Canary Islands with Emily Slaco, and we chat to Chris Cocalis from Pivot in our Behind the Brand feature and how about a bit of bikepacking in Iceland for the trail guide? Of course, we have all the usual suspects too, be sure to check it out!

Op de site kun je je aanmelden, zodat je direct op de hoogte bent van de nieuwste uitgave van dit MountainBike Magazine!  Klik HIER om IMB #45 direct te lezen.

Gratis MTB Magazine 

imbfreemagazine

Facebook 

Twitter 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fcloc9 #eef12140 #200714072153