EDE - Mountainbikers moeten gebruik kunnen maken van alle bestaande paden in de natuur rond Ede tenzij dat overlast geeft of de natuur aantoonbaar verstoort.

imbaspeakDat stellen de ChristenUnie en de PvdA in schriftelijke raadsvragen. 
Directe aanleiding voor de vragen is de opstelling van Defensie. Handhavers van Defensie delen sinds een klein jaar regelmatig boetes uit aan terreinfietsers, ook als die zich op de reguliere route bij Ede begeven.
De partijen willen dat een einde komt aan deze situatie en vragen het college van burgemeester en wethouders naar de stand van zaken.
Bron: Gelderlander.nl

SCHOORL - Staatsbosbeheer heeft woensdag per direct de werkzaamheden aan het nieuwe mountainbikeparkoers in de Schoorlse duinen moeten stilleggen.

Dit op last van de gemeente Bergen. Zoals deze krant woensdag meldde, heeft Staatsbosbeheer verzuimd een zogenoemde omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente.

Die vergunning is wel nodig. De stichting Natuurbelang wees op deze fout, waarop de gemeente besloot dat het werk moet worden stilgelegd totdat die vergunning is verstrekt.
Bron: Noordhollands Dagblad

Op 1 februari 2015 is in het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug een MTB-vignet ingevoerd.

mtbvignetUHDe inkomsten die met het vignet worden gegenereerd komen ten goede aan het onderhoud, beheer en uitbreiding van het vernieuwde mountainbike routenetwerk in het Nationaal Park.

Kombochten en drop-offs 
Sinds vorig jaar is er op de Utrechtse Heuvelrug veel werk verzet. De nieuwe routes in Zeist, Rhenen en Kwintelooijen zijn daarvan het resultaat. Momenteel wordt gewerkt aan de verbetering van de route op de Amerongse Berg. Een grote groep vrijwilligers, waaronder leden van omliggende wielersportverenigingen, heeft in samenwerking met een professionele routebouwer geholpen bij de aanleg van de verschillende nieuwe of verbeterde routes. Inmiddels hebben verschillende vrijwilligersgroepen een eigen route geadopteerd en wordt er regelmatig onderhoud gedaan.

Kenmerk van de nieuwe routes is dat deze veel speelse elementen bevatten. Van kombochten tot kleine drop-offs en vooral veel singletracks. Daarmee voorzien de routes beter in de behoeften van de hedendaagse mountainbiker. Plannen voor het doorontwikkelen van bestaande routes rondom de Amerongse Berg en in Leersum liggen al klaar, maar daarvoor is de steun van de mountainbikecommunity nodig: door de inkomsten vanuit het MTB-vignet, maar ook door de inzet van vrijwilligers.

Lang voortraject
De mogelijkheden om te mountainbiken op de Utrechtse Heuvelrug waren lange tijd zeer beperkt. In 2007 startte lokale mountainbikers en de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) een lobby voor meer ruimte voor de mountainbiker in dit uitgestrekte gebied. Vele gesprekken met landeigenaren en een onderzoek van de Universiteit Wageningen waren nodig om tot een goed samenwerkingsverband te komen waarin de provincie en o.a. Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en de NTFU participeren. Inmiddels werken ook andere partijen mee aan de realisatie van de routes. De betrokkenen hebben geld, materiaal en menskracht ter beschikking gesteld. 

Praktisch
Het nieuwe MTB-vignet is voor € 7,50 aan te schaffen bij verschillende fietsenwinkels en horecagelegenheden in of nabij het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Ook kan het vignet gekocht worden via de site van de NTFU. Na betaling ontvangt men een bewijs waarmee bij een van de distributiepunten een vignet (in de vorm van een sticker) opgehaald kan worden.

Mountainbike(ste)rs dienen het vignet bij zich te hebben wanneer ze gebruik maken van de routes in het Nationaal Park. De sticker is een heel jaar geldig. De opbrengsten van het mountainbike vignet worden op een speciale rekening bij het Nationaal Groenfonds beheerd en zullen uitsluitend aan de mtb-routes besteed worden.
Kijk voor meer informatie over het vignet en distributiepunten op de volgende websites:
www.np-utrechtseheuvelrug.nl
www.mtb-utrechtseheuvelrug.nl
www.ntfu.nl

SCHOORL - Staatsbosbeheer mag van de Raad van State doorgaan met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe mountainbikeroute door de Schoorlse Duinen. 

staatsbosbeheerDie werkzaamheden bestaan onder meer uit het wegharken van op de grond gevallen dennennaalden om zo de route van het zogeheten MTB-parkoers aan te geven. In een spoeduitspraak benadrukt de Raad van State dat het wegharken en verder markeren van de nieuwe fietsroute nog valt terug te draaien, mocht volgende maand blijken dat de MTB-route alsnog sneuvelt in een bezwarenprocedure bij de provincie Noord-Holland. 

Op 15 maart hakt het provinciebestuur naar aanleiding van bezwaren van Stichting Natuurbelangen Amsterdamse Waterleidingduinen (NAW) de knoop door of de route definitief mag worden aangelegd en in gebruik mag worden genomen. Als de provincie ’ja’ zegt, kan Staatsbosbeheer het pad aanleggen, splitplaten in erosiegevoelige duinwanden aanbrengen en vlonderpaden om zo zandhagedissen de kans te geven zonder gevaar over te steken. Verder zal de boswachter de groeiplaatsen van de zeldzame dennenorchis met vlaggetjes markeren om te voorkomen dat het MTB-pad daarover heen wordt gelegd.
Bron: Noordhollands Dagblad

Gratis MTB Magazine 

imbfreemagazine

Facebook 

Twitter 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fcloc9 #eef12140 #200714072153