PUTTEN Het mogelijk in zone's opdelen van de recreatiedruk mag niet leiden tot het inperken van recreatie.

imbaoverlegDat schrijft het Puttense college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van het ontwerp beheerplan Natura2000 Veluwe aan het Gelders college van gedeputeerde staten (GS).

In het ontwerpplan stellen GS dat het in stand houden van de natuurwaarden op de Veluwe onder meer wordt bedreigd door verstoring als gevolg van recreatieve activiteiten. Om deze reden willen GS komen tot het opstellen van een recreatiezoneringsplan voor 2021. Dat baart het Puttense college zorgen. Toerisme en recreatie zijn voor Putten een belangrijke sector. Niet alleen omdat hiermee veel werkgelegenheid is gemoeid maar ook omdat het belang is dat de toerist naar Putten blijft komen om het huidige voorzieningenniveau op peil te houden.

Kwaliteitsimpuls 
Gewezen wordt op het feit dat in het kader van Vitale Vakantieparken door meerdere gemeenten wordt gewerkt aan een kwaliteitsimpuls voor de recreatiesector. Putten zelf wil meer ruimte bieden aan kwaliteitsverbetering en innovatie van de verblijfsrecreatie en waar mogelijk uitbreiding van dagrecreatie. Putten wil dan ook nauw betrokken blijven bij de verdere invulling van het zoneringsplan.

MTBroutes 
Ook is er kritiek op de wijze waarop door GS wordt omgegaan met de komst van nieuwe MTB-routes. Het beschikken over aantrekkelijke routes wordt door het Puttense college als essentieel gezien voor een toegankelijke vorm van vermaak voor de recreant. Om de bestaande fietsroutes van een impuls te voorzien wordt in regionaal verband gewerkt aan plannen voor nieuwe mtb-routes in de gemeente. Putten vindt dat dergelijke recreatieve activiteiten goed zijn te combineren met de aanwezige natuurwaarden op de Veluwe.

Om deze reden wordt het instellen van een vergunningplicht voor nieuwe atb-routes dan ook gezien door het Puttense college als een onnodige belemmering. Volgens Putten kan veel beter worden aangegeven op welke locatie een vergunningplicht noodzakelijk en passend is.
Bron: De Puttenaar

Nee! Ho! Wacht….rustig… leg je tuingereedschap maar weer even terug op de plek waar je het vandaan haalde en lees eerst even verder.

imbaoverlegJa, je mag gaan graven, maar daar moet je nog even mee wachten totdat het samenwerkingsverband MTB Zuid Veluwe helemaal rond is met alle betrokken partijen.

Zuid Veluwe krijgt 3+1 lussen: vignet-loos!
Men is drukdoende om aan de zuidkant van de Veluwe een aantal nieuwe mountainbikeroutes te realiseren. Deze zullen bestaan uit 3 lussen die onderling geschakeld zullen worden zodat jezelf combinaties kunt verzinnen. Nabij Ede komt er ook een compacte lus, die door de beperkte lengte ook zeer geschikt zal zijn voor kinderen.

De plannen zijn in afrondende fase, maar voordat de tracés definitief vastgelegd kunnen worden, moeten er nog een en ander afgestemd worden met enkele terrein eigenaren.

Op de Facebookpagina van MTB Zuid Veluwe lezen we daarnaast ook dat de routes géén vignetplicht zullen krijgen, zoals we die kennen van de routes van Natuurmonumenten en de routes op de Utrechtse Heuvelrug.

Aanleg en onderhoud door onszelf
‘Men is drukdoende’, maar wie zijn ‘men’ dan? Simpelweg iedereen die mee wil helpen! Momenteel is een klein leger vrijwilligers al verenigd onder de ‘MTB Zuid Veluwe’ vlag en zij zoeken aanwas voor de aanleg én onderhoud van de nieuwe routes. Ze roepen nu via hun Facebookpagina op om je aan te melden als vrijwilliger.
Woon je dus in de buurt en kun je stelselmatig meehelpen: meld je aan. Het is niet alleen inspannend en goed voor je core-stability, het is óók goed voor je karma (écht!) en bovendien nog gezellig ook, weten we uit eigen ervaring.
Bron: Velozine.nl

SCHOORL - De provincie Noord-Holland heeft met een ‘beslissing op bezwaar’ groen licht gegeven voor het aanpassen van de mountainbike route.

imbaoverlegHet nieuwe traject is onderzocht om te beoordelen of het mountainbiken de natuur mogelijk beschadigt. Bij de aanleg worden er maatregelen genomen zodat de route niet uitslijt en de route niet buiten zijn sporen gaat lopen. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd.
De route in het westelijke open duingebied wordt weggehaald waardoor de kwetsbare natuur hier meer rust én ruimte krijgt.
Bron: Schagen FM

 

In Nieuw-Weerdinge wordt mogelijk een parcours voor mountainbikers aangelegd.

imbaoverlegHet plan komt uit de koker van dorpsbewoner en mountainbiker Arjan Schipper (31) en wordt gesteund door Plaatselijk Belang.
Het parcours zou zo’n 3 à 4 kilometer lang moeten worden en het beoogde traject gaat langs de rand van het park De Wenke, de voormalige kaaibakbaan en het bosperceel aan de Wisseldijk. Volgens Plaatselijk Belang is de gemeente enthousiast en is zij bereid het terrein en materialen beschikbaar te stellen. Personeel levert de gemeente niet, dus vrijwilligers zullen de baan aan moeten gaan leggen. Vanwege het broedseizoen kan niet meteen met het werk worden begonnen.
Het idee is om na de zomer aan de slag te gaan. Volgens Schipper is er in Nieuw-Weerdinge momenteel geen interessant parcours voor mountainbikers te vinden.
Bron: Dagblad van het Noorden

Gratis MTB Magazine 

imbfreemagazine

Facebook 

Twitter 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fcloc9 #eef12140 #200714072153